Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1851-НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: изготвяне на списъците за гласуване в национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс и чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г. се извършва по актуализираните избирателни списъци за изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

2. В списъците за гласуване в националния референдум се вписват имената на всички български граждани, които имат право да гласуват и имат постоянен адрес на територията на Република България към датата на насрочване на референдума - 10 август 2015 г. включително.

3. Гласоподавателите се вписват в списъка за гласуване в националния референдум по последния им постоянен адрес и при условие, че предходната им регистрация по постоянен адрес в Република България е преди 11 август 2015 г.

4. Актуализирането на списъците за гласуване за изборите за народни представители се извършва по правилата на Изборния кодекс и при спазване на изискването на чл. 4, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

5. Предварителните списъци за гласуване в националния референдум се обявяват не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум - 14 септември 2015 г., по реда на ИК за обявяване на избирателните списъци за народни представители.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3001-МИ / 29.02.2024

    относно: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • всички решения