Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1851-НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: изготвяне на списъците за гласуване в национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс и чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г. се извършва по актуализираните избирателни списъци за изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

2. В списъците за гласуване в националния референдум се вписват имената на всички български граждани, които имат право да гласуват и имат постоянен адрес на територията на Република България към датата на насрочване на референдума - 10 август 2015 г. включително.

3. Гласоподавателите се вписват в списъка за гласуване в националния референдум по последния им постоянен адрес и при условие, че предходната им регистрация по постоянен адрес в Република България е преди 11 август 2015 г.

4. Актуализирането на списъците за гласуване за изборите за народни представители се извършва по правилата на Изборния кодекс и при спазване на изискването на чл. 4, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

5. Предварителните списъци за гласуване в националния референдум се обявяват не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум - 14 септември 2015 г., по реда на ИК за обявяване на избирателните списъци за народни представители.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения