Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 185-ЕП
София, 19 април 2019 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 92-ЕП от 8 април 2019 г. е регистрирала Инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 26 май 2019 г. Със заявление вх. № ЕП-12-7/18.04.2019 г., подписано от представляващия инициативния комитет Веселин Христов Христов, е поискано заличаване на регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Към заявлението е приложено и решение на инициативния комитет, подписано от всички членове.

Централната избирателна комисия намира, че искането е основателно и регистрацията на инициативния комитет трябва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 26 май 2019 г., извършена с Решение № 92-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 3-ИК от 8 април 2019 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА на Инициативния комитет внесения депозит в размер на 100,00 (сто) лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения