Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 185-ЕП
София, 19.04.2019

ОТНОСНО: заличаване регистрация на инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 92-ЕП от 8 април 2019 г. е регистрирала Инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 26 май 2019 г. Със заявление вх. № ЕП-12-7/18.04.2019 г., подписано от представляващия инициативния комитет Веселин Христов Христов, е поискано заличаване на регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Към заявлението е приложено и решение на инициативния комитет, подписано от всички членове.

Централната избирателна комисия намира, че искането е основателно и регистрацията на инициативния комитет трябва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативен комитет за издигане на Венко Димитров Балтаджиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 26 май 2019 г., извършена с Решение № 92-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 3-ИК от 8 април 2019 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА на Инициативния комитет внесения депозит в размер на 100,00 (сто) лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1684-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1683-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Дулово, област Силистра

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • всички решения