Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1847-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-250 от 28.08.2015 г. от кмета на община Сатовча, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Сатовча.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции с изключение на партия „Атака" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". След приключване на консултациите партия „Атака" е направила писмено предложение за член на ОИК Сатовча. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК, като разпределението на полагащото се място на неучаствалата в консултациите и не направила предложение за член на ОИК Сатовча, коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" следва да бъде извършено от ЦИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Сатовча. За длъжността зам.-председател са постъпили предложения от коалиция „БСП лява България" и коалиция „Реформаторски блок". За секретар са постъпили предложения от коалиция „БСП лява България " и от партия „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Варадинов Заимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Асенов Доленски
СЕКРЕТАР: Йосиф Манчев Барзев
ЧЛЕНОВЕ: Шакир Шакиров Поюков
Джеват Джамалов Дунчев
Пламен Цанев Джалев
Наум Велинов Странджев
Бисер Младенов Ушев
Валентин Радев Доленски
Димитър Георгиев Неделчев
Румен Руменов Тюфекчиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения