Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 184-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Криводол, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Криводол, област Враца, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-94 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Криводол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Криводол, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежа Петрова Александрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искра Паскова Арсенова

 

СЕКРЕТАР:

Крум Сотиров Тодоров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Силвия Крумова Каменова

 

 

София Ангелова Иванова-Николова

 

 

Светла Ангелова Андрова-Борисова

 

 

Маргарита Иванова Петрова

 

 

Петранка Владимирова Петрова

 

 

Евгени Ангелов Ефремов

 

 

Силвия Пламенова Илиева

 

 

Наталия Боянова Григорова

 

 

Георги Димитров Георгиев

 

 

Петя Тодорова Костадинова

 

 

Илиана Господинова Георгиева

 

 

Светлана Георгиева Цветанова

 

 

Божидар Тодоров Божинов

 

 

Емил Георгиев Атанасов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения