Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1838-НС
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: обявяване на Елена Владимирова Ангелинина за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-3 от 15.07.2020 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 15 юли 2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Андон Димов Дончев като народен представител от Трети изборен район – Варненски.

Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата, предвид предсрочното прекратяване на пълномощията на Андон Димов Дончев.

С вх. № НС-10-1 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Дилбер Ахмедова Вейсалова, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-2 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Валентина Илиева Банчева, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-3 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Диана Иванова Марешка, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-4 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Евгения Михайлова Димова, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-5 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Николай Павлов Почеканов, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-6 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Трифон Христов Трифонов, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-7 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Росица Георгиева Атанасова, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-8 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Веселин Йорданов Божков, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

С вх. № НС-10-9 от 15.07.2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Йонка Цветанова Велковска-Георгиева, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „Воля“ в Трети изборен район – Варненски.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на подадените заявления от кандидатите за народни представители, а именно:

- Дилбер Ахмедова Вейсалова;

- Валентина Илиева Банчева;

- Диана Иванова Марешка;

- Евгения Михайлова Димова;

- Николай Павлов Почеканов;

- Трифон Христов Трифонов;

- Росица Георгиева Атанасова;

- Веселин Йорданов Божков;

  Йонка Цветанова Велковска-Георгиева

следва да бъдат заличени от листата на партия „ВОЛЯ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 247, ал. 1, т. 6,  чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ВОЛЯ“ кандидатите за народни представители:

- Дилбер Ахмедова Вейсалова с ЕГН …;

- Валентина Илиева Банчева с ЕГН …;

- Диана Иванова Марешка с ЕГН …;

- Евгения Михайлова Димова с ЕГН …;

- Николай Павлов Почеканов с ЕГН …;

- Трифон Христов Трифонов с ЕГН …;

- Росица Георгиева Атанасова с ЕГН …;

- Веселин Йорданов Божков с ЕГН …;

 - Йонка Цветанова Велковска-Георгиева с ЕГН …

от Трети изборен район – Варненски, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Елена Владимирова Ангелинина с ЕГН …, под № 13 от листата на партия „ВОЛЯ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения