Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1832-МИ
София, 7 май 2012 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите нови избори за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас и за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил на 13 май 2012 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 13 май 2012 г. нови избори за кмет на кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, кмет на кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, кмет на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас и за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил и утвърдената с договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на изборите на 13 май 2012 г., както следва:

ОИК - Петрич, област Благоевград
(за кметство Габрене)
120 лв. с ДДС
ОИК - Лозница, област Разград 120 лв. с ДДС
ОИК - Петрич, област Благоевград
(за кметство Струмешница)
120 лв. с ДДС
ОИК - Сандански, област Благоевград 120 лв. с ДДС
ОИК - Средец, област Бургас 120 лв. с ДДС
ОИК - Кюстендил, област Кюстендил 4760 лв. с ДДС

 

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 20 май 2012 г. определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната ОИК:

ОИК - Петрич, област Благоевград
(за кметство Габрене)
84 лв. с ДДС
ОИК - Лозница, област Разград 84 лв. с ДДС
ОИК - Петрич, област Благоевград
(за кметство Струмешница)
84 лв. с ДДС
ОИК - Сандански, област Благоевград 84 лв. с ДДС
ОИК - Средец, област Бургас 84 лв. с ДДС

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения