Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1830-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-187 от 28.08.2015 г. от кмета на община Антон, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Антон.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл.80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК, и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции с изключение на КП ПФ - НФСБ, ВМРО и ББЦ, редовно уведомени. Налице е постигнато съгласие за разпределение на местата в ръководството на Общинската избирателна комисия, община Антон. Попълване на двете свободни места е станало чрез жребий. Протоколът от проведените консултации е подписан без особени мнения и забележки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл.7, ал.1, изр.3 ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Лукова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Николаева Симеонова
СЕКРЕТАР: Илияна Димитрова Готева
ЧЛЕНОВЕ: Добромира Ненова Стоева
Даниела Рашкова Шентова
Антоанета Галинова Стоянова
Ганка Николова Лозанова
Юлиана Кънчева Кънчева
Маргарита Тодорова Колева
Цветан Делчев Захариев
Соня Лукова Динекова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2433-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения