Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 183-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кърджали, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кърджали, област Кърджали от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-108 от 10.08.2011 г. Към предложение са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кърджали.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кърджали, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Атанасова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Пламенов Робов

 

СЕКРЕТАР:

Сунай Фаик Мехмед

 

ЧЛЕНОВЕ:

Златко Милков Колачев

 

 

Антоанета Маринова Юрукова

 

 

Калина Вълчева Митева

 

 

Галина Атанасова Атанасова

 

 

Станимира Стойчева Ангелова

 

 

Невена Стайкова Керезова

 

 

Светла Йорданова Илчева

 

 

Венелина Петкова Чорбаджийска

 

 

Дениз Реджебов Насуфов

 

 

Байрям Ахмед Байрям

 

 

Сабиха Сабри Местан

 

 

Анушка Петрова Ангелова

 

 

Калина Николова Ирикева

 

 

Начо Янков Ковачев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения