Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1829-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-356 от 02   .09.2015 г. от кмета на община Копривщица, Софийска област, е постъпило искане за определяне състава на ОИК в община Копривщица.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции с изключение на АБВ и Атака. Не е постигнато съгласие относно състава и ръководството на ОИК Копривщица.  

Участващите в консултациите партии са представили предложения за участие в състава на ОИК, за които са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия. В последствие е представено предложение за участие в ОИК от АБВ с изискуемите документи. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Петров Кънчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Стоева Цветкова
СЕКРЕТАР: Мария Павлова Мухова
ЧЛЕНОВЕ: Венета Иванова Новакова
Диана Йорданова Новакова
Величка Павлова Цветкова
Цветелина Филипова Галинова
Анна Тодорова Данчева
Лиляна Димитрова Атанасова
Катерина Кръстева Доганова
Иванка Ангелова Доросиева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1958-МИ/НР/

2119-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения