Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1820-НС
София, 24 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

 

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-15-168 от 21.03.2023 г. от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград.

С решение № 97-НС от 21.03.2023 г. РИК – Благоевград, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча и е утвърдила списък на резервни членове.

В жалбата се иска решение № 97-НС от 21.03.2023 г. на РИК – Благоевград, да бъде отменено като незаконосъобразно поради неправилно приложение на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, необоснованост и несъответстващо на целта на закона.

С Решение № 1819-НС от 24.03.2023 г. Централната избирателна комисия е обезсилила обжалваното решение за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, поради което обжалваното решение № 97-НС от 21.03.2023 г. на РИК – Благоевград, се явява безпредметно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения