Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-94 от 06.06.2021 г. от Костадин Юнчов – упълномощен представител на КП „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски. Предлага се на мястото на Стоян Христов Христов – член на РИК, да бъде назначен за член на РИК Валентин Кръстев Бошкилов от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Стоян Христов Христов за освобождаването му като член на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, и пълномощно от Корнелия Петрова Нинова и представляваща коалицията, в полза на Костадин Михайлов Юнчов. Към преписката по назначаване на РИК – Благоевград, са налични: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Валентин Кръстев Бошкилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, Стоян Христов Христов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, Валентин Кръстев Бошкилов, ЕГН … .

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения