Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 182-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Рила, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Рила, област Кюстендил, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-116 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Рила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Рила, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Райчова Бозовайска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Иванова Симеонова

 

СЕКРЕТАР:

Спаска Николова Спасова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Дафинка Атанасова Гърчева

 

 

Сара Грозданова Ингилизова

 

 

Любима Христова Кабзималска

 

 

Мария Иванова Люпева

 

 

Надежда Кирилова Иванова

 

 

Гергана Георгиева Цанкова

 

 

Стефан Димитров Станчов

 

 

Мария Стефанова Фабрикарска

 

 

Станислава Димитрова Димитрова

 

 

Магдалена Димитрова Томаниева

 

 

Вергиния Димитрова Руйчева

 

 

Ваньо Стоянов Велинов

 

 

Надежда Борисова Атанасова

 

 

Венета Александрова Чергарска

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения