Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1814-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-253 от 27.08.2015 г. от кмета на община Завет, област Разград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Завет.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Завет. Постигнато е съгласие за ръководните места. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи" и от единия представител на коалиция „Патриотичен фронт".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Ботев Ботев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Донка Иванова Минева
СЕКРЕТАР: Нурай Неджет Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Митка Кръстева Славчева
Йорданка Петкова Христова
Кирилка Евгениева Цонева
Хатидже Ахмедова Шевкъева
Филиан Петров Чолаков
Ахтер Билги Абдула
Любен Григоров Димитров
Александър Стефанов Димитров

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения