Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 181-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павел баня, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Павел баня, област Стара Загора, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-100 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Павел баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Павел баня, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Иванова Паунова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Стефанов Минев

 

СЕКРЕТАР:

Ахмед Адем Ибиш

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Димитров Вандов

 

 

Антоанета Гочева Тенева

 

 

Цанка Неделчева Христова

 

 

Мариана Стойнова Илиева

 

 

Анелия Георгиева Станчева

 

 

Гергана Георгиева Манчева

 

 

Минчо Дечев Минчев

 

 

Славка Стефанова Пъдева

 

 

Иван Стайков Стайков

 

 

Селма Алиева Ходжева

 

 

Сема Месут Бекир

 

 

Петър Иванов Петров

 

 

Мария Лалева Радева

 

 

Петрана Николова Пеева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения