Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1809-МИ
София, 21 май 2020 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Айтос, област Бургас

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-22 от 13.05.2020 г. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор ПП ГЕРБ – Бургас, за промяна в ОИК – Айтос. Предлага се на мястото на Стефан Костадинов Костадинов – член на ОИК – Айтос, да бъде назначена Ралица Златанова Момчева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 47 от 24.03.2020 г. на Стефан Костадинов Костадинов, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Ралица Златанова Момчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Стефан Костадинов Костадинов като член на ОИК – Айтос, област Бургас, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Айтос, област Бургас, Ралица Златанова Момчева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения