Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1803-МИ
София, 23 април 2012 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за общински съветници за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.284 във връзка с чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за общински съветници в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „21 януари 2012 г.".

3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „22 юни 2012 г.".

4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „19 юни 2012 г.".

5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „22 юли 2012 г.".

6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „1 юли 2012 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения