Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 180-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Копривщица, Софийска област, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-101 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 28.07.2011 г. и 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Копривщица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Косев Жерков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ненчо Веселинов Козинаров

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Ангелова Доросиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елка Велинова Душкова

 

 

Диана Йорданова Новакова

 

 

Иванка Вълкова Личева

 

 

Мария Николова Мрънкова

 

 

Ваня Атанасова Банчева

 

 

Славчо Павлов Тороманов

 

 

Лиляна Димитрова Атанасова

 

 

Цветанка Христова Христова

 

 

Мария Недельова Димова

 

 

Дойчо Величков Златанов

 

 

Анна Тодорова Данчева

 

 

Чернико Йорданов Черников

 

 

Павлина Брайкова Цолова

 

 

Лиляна Венева Милева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения