Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 18
София, 8 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  сроковете за провеждане на консултации пред кметовете на общини за определяне съставите на ОИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 30, 31 и § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с постъпили до ЦИК сигнали за насрочени консултации пред някои кметове на общини за определяне съставите на ОИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Консултациите при кметовете на общини за определяне на съставите на общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г. се провеждат в периода 25 юли - 13 август 2011 г. включително.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения