Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1799-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-225 от 28.08.2015 г. от кмета на община Камено, област Бургас, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Камено.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Камено.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „Движение за права и свободи" и от представителя на коалиция „Реформаторски блок". Към протокола са приложени възражение от представителя на коалиция „Реформаторски блок" и мотиви от представителя на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Манолова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Надим Мехмед
СЕКРЕТАР: Анна Николова Мосинова-Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Дафинка Пенчева Костова
Радостина Иванова Драгоева
Радка Любомирова Минева
Розалия Данаилова Бобева
Коста Кирилов Влъчков
Милка Стефанова Иванова
Владимир Асенов Воденичаров
Димитър Киров Петров

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2240-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения