Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1795-НС
София, 18 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Куленски – кандидат за народен представител за 13 МИР – Пазарджик, от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-15-134 от 13.03.2023 г. от Петър Куленски – кандидат за народен представител за 13 МИР – Пазарджик, от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик.

С решение № 81-НС от 09.03.2023 г. РИК 13 – Пазарджик, при условията на чл. 70, ал. 4 от ИК се е произнесла по сигнал, с вх. № 1-ЖС/09.03.2023 г., подаден от А           К                с твърдени нарушения на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, а именно нарушаване на добрите нрави, тъй като на материали, разположени на територията на община Септември: билборд на входа на гр. Септември откъм с. Варвара; билборд на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Калина“; билборд на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Ал. Стамболийски“ (пред Банка ДСК); брандирана фасада на сграда на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Иван Вазов“; билборд на входа на гр. Септември откъм с. Злокучене, са изобразени кандидатът за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за 13 МИР – Пазарджик, Стефан Мирев и кметът на община Септември г-жа Васка Рачева.

В подадената до ЦИК жалба от Петър Куленски се иска решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, да бъде отменено.

Жалбата е недопустима.

В случая жалбоподателят не е страна по административното производство по подаден от друго лице, а именно А                  К              , сигнал с вх. № 1-ЖСД/09.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, по което е постановено обжалваното решение № 81-НС от 09.03.2023 г. Жалбоподателят Петър Куленски не притежава процесуално право на участие в това производство по подаден сигнал, инициирано от трето лице, включително и право да обжалва постановени решения по него, а и да обжалва отказ да се започне такова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петър Куленски срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 13 – Пазарджик.

Решението на РИК 13 – Пазарджик, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, чрез РИК 13 – Пазарджик, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения