Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 179-МИ
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кърджали, област Кърджали

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-8 от 04.06.2021 г. е постъпило предложение от Лидия Димитрова Асенова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Кърджали. Предлага на мястото на Елица Момчилова Юркенова – член на ОИК, да бъде назначена Петя Валентинова Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Елица Момчилова Юркенова за освобождаването й като член на ОИК – Кърджали – по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Валентинова Петрова и заверено копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кърджали, област Кърджали, Елица Момчилова Юркенова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кърджали, област Кърджали, Петя Валентинова Петрова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения