Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1784-МИ
София, 10 март 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик

Общинска избирателна комисия – Септември, с уводмление вх. № МИ-15-196 от 09.03.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 191 от 05.03.2020 г. на основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Марин Василев Рачев като кмет на община Септември, област Пазарджик.

Към уведомлението са приложени следните документи: заверено копие от решение № 191 от 05.03.2020 г. на ОИК – Септември; копие от решение № 45 от 27.01.2020 г. по адм. дело № 17/2020 г. на Административен съд – Пазарджик; копие от решение № 3257 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 2025/2020 г. на Върховния административен съд, Трето отделение.

 След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Септември, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Септември, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения