Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-ЕП
София, 18 април 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски

Постъпило е предложениепо електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-10-26 от 11.04.2019 г. от Магдалена Ламбова Ташева – упълномощен представител на коалиия „Обединени патриоти“, за промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски. Предлага се на мястото на Стаю Минчев Стаев – член на РИК, да бъде назначена Невена Иванова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление, постъпило в ЦИК с вх. ЕП-10-26 от 16.04.2019 г. от Стаю Минчев Стаев за освобождаването му като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за нзавършено висше образование на Невена Иванова Димимтрова; пълномощно от Волен Николов Сидеров в полза Магдалена Ламбова Ташева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Стаю Минчев Стаев, ЕГН .........., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Невена Иванова Димитрова, ЕГН ............

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения