Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1772-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-35/13.03.2023 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма „Христо Ботев“ на доставчика на медийни услуги Българско национално радио, излъчено на 10.03.2023 г. в интервала от 12:28 – 12:29 ч. и в 12:48 ч., кандидатът за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате говори срещу „педерастката, джендърска ненормална културна ориентация“ (12:28 – 12:29 ч.), както и срещу циганите, които не се интересуват от читалища, книги и други културни занимания (12:48 ч.).

На ЦИК е служебно известно че Боян Боянов Станков Расате е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ под № 1 в РИК 25 – София, и под № 1 в РИК 14 – Перник.

Дебатът е излъчен по програма „Христо Ботев“ на 10.03.2023 г. Боян Боянов Станков Расате използва език, който накърнява добрите нрави и честта на групи граждани. Определя либерализма като „педерастката, джендърска ненормална културна ориентация“ и определя циганите „като незаинтересовани от читалища, книги и други културни занимания“.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате, изразяващо се в нарушение на добрите нрави чрез използване на унизителен за малцинствата език в участието си на 10.03.2023 г., от 12:28 – 12:29 ч. и в 12:48 ч., в дебата, излъчен по програма „Христо Ботев“ по БНР.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Боян Боянов Станков Расате, ЕГН , адрес: гр. София, ул. „Овче поле“ № 151.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения