Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1772-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-35/13.03.2023 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма „Христо Ботев“ на доставчика на медийни услуги Българско национално радио, излъчено на 10.03.2023 г. в интервала от 12:28 – 12:29 ч. и в 12:48 ч., кандидатът за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате говори срещу „педерастката, джендърска ненормална културна ориентация“ (12:28 – 12:29 ч.), както и срещу циганите, които не се интересуват от читалища, книги и други културни занимания (12:48 ч.).

На ЦИК е служебно известно че Боян Боянов Станков Расате е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ под № 1 в РИК 25 – София, и под № 1 в РИК 14 – Перник.

Дебатът е излъчен по програма „Христо Ботев“ на 10.03.2023 г. Боян Боянов Станков Расате използва език, който накърнява добрите нрави и честта на групи граждани. Определя либерализма като „педерастката, джендърска ненормална културна ориентация“ и определя циганите „като незаинтересовани от читалища, книги и други културни занимания“.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате, изразяващо се в нарушение на добрите нрави чрез използване на унизителен за малцинствата език в участието си на 10.03.2023 г., от 12:28 – 12:29 ч. и в 12:48 ч., в дебата, излъчен по програма „Христо Ботев“ по БНР.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Боян Боянов Станков Расате, ЕГН , адрес: гр. София, ул. „Овче поле“ № 151.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения