Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1767-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Приморско, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-299 от 29.08.2015 г. от кмета на община Приморско, област Бургас, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Приморско.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „България без цензура". Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Приморско.

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. На консултациите участвалите партии и коалиции са постигнали съгласие за председател и секретар на ОИК. Възникнал е спор за заместник-председателското място, за което са направени три предложения от: партия „Движение за права и свободи", коалиция „Реформаторски блок" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Кметът на общината е изготвил предложение без посочване на лице, което да заеме заместник-председателското място.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Приморско, област Бургас, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Стефанова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Атанасова Маврова
СЕКРЕТАР: Мария Костадинова Върбанова
ЧЛЕНОВЕ: Стела Владимирова Чаговец
Люба Цецкова Желева
Димо Колев Димов
Николина Алексиева Кънчева
Калиопа Костадинова Трендафилова
Евгения Радославова Тодорова
Галина Вълчева Вълчева
Ивайло Димитров Димитров

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения