Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1764-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-186 от 28.08.2015 г. от кмета на община Генерал Тошево, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Генерал Тошево.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Генерал Тошево, тъй като представителя на партия „Движение за права и свободи" не е съгласен със съотношението на парламентарно представените партии и определените им места. Подписал е с особено мнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Димитрова Митева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Иванова Петрова
СЕКРЕТАР: Живка Димитрова Запорожанова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петрова Георгиева
Атанаска Иванова Вълчева
Върбан Димитров Върбанов
Пенка Нейкова Дякова
Георги Стоянов Райков
Дяко Ташков Дяков
Геновева Дичева Великова
Нурхаят Нурджихан Исаева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения