Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1762-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-265 от 29.08.2015 г. от кмета на община Крушари, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Крушари.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Крушари. На консултациите са отсъствали представители на партия „Атака" и коалиция „България без цензура". Полагащите им  се места в ОИК са били запазени и те са представили допълнително своите предложения заедно с всички изискуеми документи. За ръководните длъжности има съгласие между участниците в консултациите според направените предложения. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Георгиева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Димитър Стоянов Митев
СЕКРЕТАР: Ивайло Иванов Цанков
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Йорданов Йорданов
Марин Георгиев Василев
Величка Ганчева Недкова
Катя Лазарова Атанасова
Савка Желева Вълкова
Стоян Желязков Георгиев
Денчо Стоянов Денчев
Християн Тодоров Христов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2110-МИ/НР/

2341-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения