Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1761-МИ
София, 4 април 2012 г.

ОТНОСНО: образците на изборните книжа при произвеждане на нови избори за кметове на кметства

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 284 и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на нови избори за кметове на кметства се използват образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения