Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 176-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Челопеч, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-130 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Челопеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Тодорова Събева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

София Любомирова Иванова

 

СЕКРЕТАР:

Цветелина Стоянова Нистерова-

Вътева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ганка Димитрова Мончева

 

 

Нели Божинова Петрова

 

 

Красимир Цветанов Шахънов

 

 

Людмила Христова Караджова

 

 

Луко Василев Патев

 

 

Невяна Йовкова Тошкова

 

 

Нейчо Вълков Вълков

 

 

Златан Павлов Златанов

 

 

Иглика Николова Петрова

 

 

Пламена Веселинова Кръстева

 

 

Наталия Стоянова Николова

 

 

Любомира Ганчева Калчева

 

 

Радка Василева Ингилизова-

Джамбазка

 

 

Славена Александрова Траянова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения