Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1758-МИ
София, 18 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Момчилград, с писмо вх. № МИ-15-131 от 12.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 112 от 06.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, Айхан Исмаил Осман.

Към уведомлението са приложени следните документи в оригинал: молба от Айхан Исмаил Осман за освобождаване от длъжност кмет на кметство с. Соколино; писмо от председателя на Общинския съвет в Момчилград до председателя на ОИК - Момчилград; протокол № 18 от 06.02.2020 г. на ОИК – Момчилград; решение № 112 от 06.02.2020 г. на ОИК – Момчилград.

Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД „ГРАО“ към 15.12.2019 г., таблица „Население“, в кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали има регистрирани 1305 жители по постоянен адрес, поради което кметство Соколино отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения