Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1758-МИ
София, 18 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Момчилград, с писмо вх. № МИ-15-131 от 12.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 112 от 06.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, Айхан Исмаил Осман.

Към уведомлението са приложени следните документи в оригинал: молба от Айхан Исмаил Осман за освобождаване от длъжност кмет на кметство с. Соколино; писмо от председателя на Общинския съвет в Момчилград до председателя на ОИК - Момчилград; протокол № 18 от 06.02.2020 г. на ОИК – Момчилград; решение № 112 от 06.02.2020 г. на ОИК – Момчилград.

Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД „ГРАО“ към 15.12.2019 г., таблица „Население“, в кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали има регистрирани 1305 жители по постоянен адрес, поради което кметство Соколино отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения