Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1758-ПВР/МИ
София, 4 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-856 от 16.03.2012 г. от  община Мизия, област Враца, от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Теодоси Берчев за освобождаване на председателя на ОИК - Мизия Цветан Василев Петров и назначаване за нов председател на ОИК - Мизия на Димитринка Розенова Карапеткова. Приложено е заявление за освобождаване поради преминаване на друга работа от Цветан Василев Петров; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломата за висше образование и личната карта на Димитринка Розенова Петкова

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Мизия, област Враца, Цветан Василев Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Мизия, област Враца, Димитринка Розенова Карапеткова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения