Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1757-МИ
София, 4 април 2012 г.

ОТНОСНО: назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, област Враца

Постъпило е писмо вх. № 397 от 30.03.2012 г. от ОИК - Бяла Слатина, област Враца, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.

Към писмото са приложени: писма-уведомления изх. № 5500-2 от 08.03.2012 г. и № 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. от проведени заседания на упълномощените представители на парламентарно представени партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх. № 5500-1-6 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до ОИК - Бяла Слатина, относно резултатите от преговорите за определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протоколи, удостоверяващи уведомлението на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, имащи право на участие в преговорите при кмета; заповед № 122 от 14.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина за определяне на представител на община Бяла Слатина в комисията, която ще приема от СИК бюлетините, екземплярите, протоколите и останалите книжа и материали в новия избор за кмет на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина на 22 април 2012 г.; предложения на местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии, участвали в консултациите: ПП „ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход"протоколи от проведени консултации при кмета на община Бяла Слатина между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и протокол № 64 от 27.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, от който е видно, че въпреки проведените разисквания не се е стигнало до вземане на решение относно определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, поради което ОИК - Бяла Слатина е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание с чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 във връзка с чл. 35 и във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, област Враца, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Николаев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Асенов Бончев
СЕКРЕТАР: Силвия Данчева Чорбаджийска- Първановска
ЧЛЕНОВЕ: Илия Иванов Илиев
Ивка Георгиева Начева

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения