Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1755-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-98 от 26.08.2015 г. от кмета на община Благоевград, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Благоевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са изискванията на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Благоевград. Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на ОИК в община Благоевград. За длъжността секретар са постъпили предложения от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" и партия „Движение за права и свободи". Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Панчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
СЕКРЕТАР: Вилислав Кирилов Балев
ЧЛЕНОВЕ: Мехмед Касъм Вакльов
Биляна Георгиева Петачка
Стоян Борисов Терзийски
Мария Николова Стойнева
Милена Димчова Велкова
Радостина Асенова Новоселска
Янко Кирилов Иванов
Кремка Петрова Станкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1703-МИ / 05.12.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1702-МИ / 03.12.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

  • № 1701-МИ / 03.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

  • всички решения