Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1753-МИ
София, 4 април 2012 г.

ОТНОСНО: печатите на секционните избирателни комисии при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При насрочени нови и частични избори за общински съветници и кметове на секционните избирателни комисии се предоставят неизползвани печати, които са от наличните резерви на областните администрации, останали от изборите през октомври 2011 г.

2. Ако наличните неизползвани печати не са достатъчни за всички разкрити секционни избирателни комисии, се предоставят и печати от вече използваните на изборите през октомври 2011 г., разпределени на случаен принцип.

3. При произвеждане на втори тур на нови и частични избори за кметове печатите, използвани на първи тур, се разпределят на случаен принцип между секционните избирателни комисии и се прилага Решение № 1699-МИ от 12 март 2012г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения