Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1750-МИ
София, 11.02.2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-8 от 06.02.2020 г. е постъпило предложение от Емин Салих Бозов – председател на Общинския съвет на ДПС – Сърница, за секретар на ОИК – Сърница, да бъде назначена Айсел Кемал Османджикова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение № 1745-МИ от 6 февруари 2020 г. на ЦИК Нешиде Неджимиева Кисьова.

След извършена служебна проверка ЦИК установи, че Айсел Кемал Османджикова е в списъка с резервните членове по преписката по назначаване на ОИК – Сърница, като в същата са налице декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от диплома за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност от Министерството на правосъдието на Айсел Кемал Османджикова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Сърница, област Пазарджик, Айсел Кемал Османджикова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения