Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 175-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мирково, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Мирково, Софийска област, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-93 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Мирково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мирково, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Анатолиевна Стойкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Николова Илиева-Бикова

 

СЕКРЕТАР:

Николинка Радкова Мутафова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нонка Иванова Маслева

 

 

Красимир Константинов Кръстев

 

 

Иванка Петрова Божкова

 

 

Божидар Кирилов Домбев

 

 

Марко Красимиров Тодоров

 

 

Петър Неделев Горгоров

 

 

Пенка Дакова Бабурова

 

 

Ангелина Иванова Маринова

 

 

Иван Методиев Хрисков

 

 

Павел Динчев Кирчев

 

 

Еленка Цветкова Жотева

 

 

Мария Иванова Несторова

 

 

Ненка Делчева Бедрозова

 

 

Ясен Владимиров Ангелов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения