Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 174-ЕП
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г., както следва:

В т. 4.1.3., след думата „наблюдатели" се добавят думите: „Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения