Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 174-ЕП
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 112 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г., както следва:

В т. 4.1.3., след думата „наблюдатели" се добавят думите: „Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения