Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1736-МИ
София, 26 март 2012 г.

ОТНОСНО: комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на ОИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема указания за комплектуване на жалбите срещу решенията на ОИК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения