Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1733-НС
София, 4 март 2023 г.

ОТНОСНО: заявено искане за изписване на наименованието на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в бюлетината

С вх. № НС-11-27 от 02.03.2023 г. е заявено искане за изписване на наименованието на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ). Заявлението е подписано от Деница Стоилова Сидерова – представляваща коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, регистрирана с Решение № 1672-НС от 15.02.2023 г. за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Наименованието на коалиция НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения