Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1731-ПВР/МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-859/21.03.2012 г. от Владимир Георгиев Кънчев, упълномощен представител на „Коалиция за България" - гр. Омуртаг, за назначаване на Хриска Христова Божилова за член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, на мястото на освободената с Решение № 1685-ПВР/МИ от 5 март 2012 г. на ЦИК Радка Йорданова Рашева. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Хриска Христова Божилова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, Хриска Христова Божилова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения