Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

1. Утвърждава технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове, съгласно приложения № 1, 2 и 3, които са неразделна част от решението.

2. Общинските избирателни комисии утвърждават образците за отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения