Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

1. Утвърждава технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове, съгласно приложения № 1, 2 и 3, които са неразделна част от решението.

2. Общинските избирателни комисии утвърждават образците за отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения