Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1729-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-108 от 27.08.2015 г. от кмета на община Стамболийски, област Пловдив, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Стамболийски.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, както и партия, която е включена в състава на парламентарно представена коалиция. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Стамболийски.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на коалиция „АБВ", коалиция „БСП лява България", коалиция „Реформаторски блок" и партия ЗС „Александър Стамболийски".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия.

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Тодорова Денева-Мечева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Росица Костадинова Михайлова
СЕКРЕТАР: Радка Стоянова Раева
ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Димитрова Арнаудова
Дамяна Иванова Камбурова
Катя Атанасова Тишева
Красимира Илиева Митева
Росица Иванова Николова
Гергана Бориславова Влашкинова
Антония Димитрова Миткова
Димитър Недялков Колев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1686-МИ / 20.11.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

  • № 1685-МИ / 20.11.2019

    относно: определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

  • № 1684-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • всички решения