Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1728-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023 г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техничцеска грешка в т. 16, букви „г“ и „д“ на Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023 г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023 г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

- заличава думите „с размери не по-малко от 210/170 см и“ в т. 16, буква „г“, като текстът да се чете „за поставяне на паравани за гласуване с хартиени бюлетини върху плот не по-висок от 85 см;“

- заличава думите „с размери не по-малко от 210/170 см и“ в т. 16, буква „д“, като текстът да се чете „за поставяне на специализирани устройства за машинно гласуване върху плот не по-висок от 85 см.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1701-НС/

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения