Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1725-НС
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 21 март 2012 г. с решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България за министър на здравеопазването е избран народният представител Десислава Вълчева Атанасова - регистрирана в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за Деветнадесети многомандатен избирателен район - Русенски, в изборите за 41-во Народно събрание.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за народен представител Петър Иванов Даскалов, ЕГН ..., следващ кандидат от листата на ПП „ГЕРБ" за Деветнадесети многомандатен избирателен район - Русенски, в изборите за 41-во Народно събрание.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения