Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1722-НС
София, 1 март 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-17 от 20.02.2023 г. и Решение № 1680-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. във всички изборни райони, които имат право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
 2. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД
 3. ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
 4. ПП ГЛАС НАРОДЕН
 5. ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
 6. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
 7. ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
 8. ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
 9. ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
 10. ПП МИР

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. във всички изборни райони, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, са:

 1. КП ЛЕВИЦАТА! – 30 000 лв.
 2. КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО – 40 000 лв.
 3. КП ЗАЕДНО – 30 000 лв.
 4. КП КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ – 40 000 лв.

ІІІ. Инициативни комитети, регистрирали независими кандидати за народен представител на 2 април 2023 г., които имат право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., са:

ИК „ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ“ – 5000 лв.

ИК „МИЛЕН ГАНЕВ МИЛЕВ“ – 5000 лв.

Медийните пакети могат да бъдат ползвани при сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифи в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения