Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1722-НС
София, 1 март 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-17 от 20.02.2023 г. и Решение № 1680-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. във всички изборни райони, които имат право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
 2. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД
 3. ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
 4. ПП ГЛАС НАРОДЕН
 5. ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
 6. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
 7. ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
 8. ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
 9. ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
 10. ПП МИР

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. във всички изборни райони, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, са:

 1. КП ЛЕВИЦАТА! – 30 000 лв.
 2. КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО – 40 000 лв.
 3. КП ЗАЕДНО – 30 000 лв.
 4. КП КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ – 40 000 лв.

ІІІ. Инициативни комитети, регистрирали независими кандидати за народен представител на 2 април 2023 г., които имат право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., са:

ИК „ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ“ – 5000 лв.

ИК „МИЛЕН ГАНЕВ МИЛЕВ“ – 5000 лв.

Медийните пакети могат да бъдат ползвани при сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифи в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения