Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1709-ПВР/МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК - Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-855/14.03.2012 г. от Пламен Спасов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за попълване състава на ОИК и назначаване на Здравка Руменова Найденова за член на ОИК - Родопи, област Пловдив. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломи за завършено висше образование на Здравка Руменова Найденова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Здравка Руменова Найденова, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения