Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1709-ПВР/МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК - Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-855/14.03.2012 г. от Пламен Спасов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за попълване състава на ОИК и назначаване на Здравка Руменова Найденова за член на ОИК - Родопи, област Пловдив. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломи за завършено висше образование на Здравка Руменова Найденова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Здравка Руменова Найденова, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения