Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: отмяна на решение на ОИК – Хаджидимово

Постъпило е писмо с вх. № 324 от 15.03.2012 г. от ОИК - Хаджидимово, с приложено към него решение № 16 от 15.03.2012 г., с което се предлага Централната избирателна комисия да излезе с решение, касаещо създалия се казус за балотажа в с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, за избор на кмет на кметство.

Към решението е приложено заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, в което заявява, че „се отказва от балотажа", който предстои да се произведе на 18 март 2012 г.

Разпоредбата на чл. 246 и разпоредбата на чл. 33 от Изборния кодекс не допускат делегация на правомощията на общинската избирателна комисия към Централната избирателна комисия. Ето защо решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, се явява постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 246 и чл. 33 от ИК и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК - Хаджидимово, да се произнесе незабавно по заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, като съобрази разпоредбата на чл. 246, ал. 8 от ИК и указания в същата 24-часов преклузивен срок.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения