Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: отмяна на решение на ОИК – Хаджидимово

Постъпило е писмо с вх. № 324 от 15.03.2012 г. от ОИК - Хаджидимово, с приложено към него решение № 16 от 15.03.2012 г., с което се предлага Централната избирателна комисия да излезе с решение, касаещо създалия се казус за балотажа в с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, за избор на кмет на кметство.

Към решението е приложено заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, в което заявява, че „се отказва от балотажа", който предстои да се произведе на 18 март 2012 г.

Разпоредбата на чл. 246 и разпоредбата на чл. 33 от Изборния кодекс не допускат делегация на правомощията на общинската избирателна комисия към Централната избирателна комисия. Ето защо решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, се явява постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 246 и чл. 33 от ИК и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК - Хаджидимово, да се произнесе незабавно по заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, като съобрази разпоредбата на чл. 246, ал. 8 от ИК и указания в същата 24-часов преклузивен срок.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения