Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: отмяна на решение на ОИК – Хаджидимово

Постъпило е писмо с вх. № 324 от 15.03.2012 г. от ОИК - Хаджидимово, с приложено към него решение № 16 от 15.03.2012 г., с което се предлага Централната избирателна комисия да излезе с решение, касаещо създалия се казус за балотажа в с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, за избор на кмет на кметство.

Към решението е приложено заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, в което заявява, че „се отказва от балотажа", който предстои да се произведе на 18 март 2012 г.

Разпоредбата на чл. 246 и разпоредбата на чл. 33 от Изборния кодекс не допускат делегация на правомощията на общинската избирателна комисия към Централната избирателна комисия. Ето защо решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, се явява постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 246 и чл. 33 от ИК и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК - Хаджидимово, да се произнесе незабавно по заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, като съобрази разпоредбата на чл. 246, ал. 8 от ИК и указания в същата 24-часов преклузивен срок.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения