Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1707-МИ
София, 15 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Глава седма, т. 7 от Условия и ред за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на резултатите от нови и частични избори за общински съветници и кметове до 23 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав:

Елена Николова Маркова

Мая Андреева Андреева

Емануил Христов Христов

Венцислав Кирилов Караджов

Сабрие Тайфи Сапунджиева

Ерхан Юксел Чаушев

Красимир Бойчев Калинов

Владимир Христов Христов

При необходимост към състава на работната група могат да се привличат и специалисти за оценка на подадените оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения