Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1707-МИ
София, 15 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Глава седма, т. 7 от Условия и ред за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на резултатите от нови и частични избори за общински съветници и кметове до 23 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав:

Елена Николова Маркова

Мая Андреева Андреева

Емануил Христов Христов

Венцислав Кирилов Караджов

Сабрие Тайфи Сапунджиева

Ерхан Юксел Чаушев

Красимир Бойчев Калинов

Владимир Христов Христов

При необходимост към състава на работната група могат да се привличат и специалисти за оценка на подадените оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения