Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1707-МИ
София, 15 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Глава седма, т. 7 от Условия и ред за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на резултатите от нови и частични избори за общински съветници и кметове до 23 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав:

Елена Николова Маркова

Мая Андреева Андреева

Емануил Христов Христов

Венцислав Кирилов Караджов

Сабрие Тайфи Сапунджиева

Ерхан Юксел Чаушев

Красимир Бойчев Калинов

Владимир Христов Христов

При необходимост към състава на работната група могат да се привличат и специалисти за оценка на подадените оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения