Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1706-МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г., като в т. 2 вместо „12 ноември 2011 г." грешно е изписано „2 март 2012 г.".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г., като в т. 2 на решението вместо „2 март 2012 г." да се чете „12 ноември 2011 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения