Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1706-МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г., като в т. 2 вместо „12 ноември 2011 г." грешно е изписано „2 март 2012 г.".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г., като в т. 2 на решението вместо „2 март 2012 г." да се чете „12 ноември 2011 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения