Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1704-НС
София, 25 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Варна, област Варна

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Емил Ефендулов – пълномощник на коалиция „Продължаваме промяната“ за попълване на състава на РИК – Варна, като на мястото на освободения с Решение №1685-НС от 17.02.2023 г. член на РИК – Варна, Емил Киров Пенков да бъде назначен Емил Киров Пенков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и ал. 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК ведно с пълномощни – 2 бр. В преписката на РИК – Варна, се съдържа и копие от диплома на Емил Киров Пенков за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК – Варна, област Варна, Емил Киров Пенков, ЕГН.

На назначения член на РИК – Варна, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения